Sverigedemokraterna i Simrishamn | Sverigedemokraterna i Simrishamn

Sverigedemokraterna Simrishamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Simrishamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

20140825_165702

 • Nya tider i Simrishamn

  Av fredrikramberg den 18 september, 2015
  0

  En ny kommunförening är under uppbyggnad.

  Vi håller på att bilda en egen förening i Simrishamn. Vi ska kalla till nytt årsmöte i dagarna.

  Håll ut. Mer info inom kort.

   

 • Gott nytt år 2015

  Av fredrikramberg den 2 januari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna i Simrishamn vill önska alla våra medlemmar, politiker och väljare en riktigt God jul och ett Gott nytt år! 2014 kommer att gå till historien som ett fantastiskt framgångsrikt år.

  Vi vill tacka alla som röstat på oss och till dem som visat sitt stöd på andra sätt.  Flera av oss på listan till kommunfullmäktige har också fått fler personvalsröster än vi hade förväntat oss, vilket förstås är glädjande. Vårt första namn Lars Rosenquist fick fler personröster än någon annan av Simrishamns politiker. Stort tack till alla våra politiker och andra som arbetat med oss och som ställer upp för partiet. 2014 har varit fantastiskt kul, intressant och på många sätt givande ett givande år.

  Vi har en fantastiskt bra grupp i kommunfullmäktige. Vi är övertygade om att vi under de kommande fyra åren kommer att kunna åstadkomma mycket gott tillsammans, både i kommunfullmäktige och också när det gäller det övriga arbetet i Sverigedemokraterna. Vi känner också att vi har väldigt bra förutsättningar inför nästa val.

  Efter det fina valresultatet i september fick vi våra första förtroende poster i kommunpolitiken.

  Kommunfullmäktige

  Ordinarie 4 av 7: Jan-Olof Kellgren, Mona Erichsén, Laila Lindström och Fredrik Ramberg

  Ersättare: Tomas Assarsson och Mikael Kjellberg

  På grund av 3 politiska vildar som tidigare tillhörde Sverigedemokraterna fick vi bara behålla 4 av 7 platser i Kommunfullmäktige.

  Om en eller fler av vildarna skulle få förhinder eller helt enkelt lämna fullmäktige så får SD fylla upp deras tomma stolar.

  Kommunstyrelsen

  Ordinarie: Jan-Olof Kellgren och Fredrik Ramberg

  Ersättare: Laila Lindström och Tomas Assarsson

  Barn och utbildnings nämnden

  Ordinarie: Tomas Assarsson

  Ersättare: Jan-Olof Kellgren

  Socialnämnden

  Ordinarie: Laila Lindström

  Ersättare: Jan-Olof Kellgren

  Samhällsbyggnadsnämnden

  Ordinarie: Fredrik Ramberg

  Ersättare: Jan-Olof Kellgren

  Kultur och fritidsnämnden

  Ordinarie: Mona Erichsén

  Ersättare: Fredrik Ramberg

  Myndighetsnämnden

  ordinarie: Mikael Kjellberg

  Ersättare: Laila Lindström

  Valnämnden

  Ordinarie: Laila Lindström

  Ersättare: Jan-Olof Kellgren

  Styrelseuppdrag i Simrishamnsbostäder

  Ordinarie: Mona Erichsén

  Suppleant: Mikael Kjellberg

  Nämndeman

  Jan-Olof Kellgren

  Revisionen

  Denna plats har vi lämnat vakant tills vidare

   

  Vi kommer att fortsätta utveckla vår organisation, våra utbildningar och övriga aktiviteter för politiker och medlemmar.

  Återigen ett stort tack till alla som stöttat och röstat på Sverigedemokraterna Simrishamn

 • Lite ljus i mörkret

  Av fredrikramberg den 26 november, 2014
  0

 • Genmäle till påstående i Ystadsallehanda 8/11

  Av fredrikramberg den 10 november, 2014
  0

  Vi dementerar samtliga uttalande från Claes Isander som numera inte längre är medlem i vårt parti.

  Vad gäller mötet där vi förrättade val av vår gruppledare och ledamöter till Simrishamn kommunstyrelse så har vi följt partiets partistadgar och då även haft stöd av partidistriktet som hjälpt till med ordförandeskapet.
  Det ska även sägas att på detta möte så valde Claes Isander att inte kandidera till något uppdrag och han framförde heller ingen avvikande uppfattning, vilket innebar att alla val avgjordes med acklamation.

  Annat möte som Claes Isander hänvisar till var ett möte med en grupp medlemmar, där man inte höll sig till partiets stadgar och där fel röstberättigade gavs rätten att utföra val.
  Vi kommer nu att gå vidare med en politisk grupp där vi känner enighet och vi kommer att driva våra frågor som väljarna gett oss mandat för.
  Här ser vi skolorna med ökad lärartäthet, valfritt att själv bestämma om delade turer inom äldreomsorgen och vård, näringsliv, arbetslösheten samt att skapa bättre förutsättningar för livsmedelsproduktion, fiskerinäringen, jordbruksnäringen (som innefattar fruktodling, bär och grönsaker etc) genom att sträva efter lokalodlat istället för närodlat.

  SD i Simrishamn är till stora delar en ny grupp av politiker som kommer att växa in i det politiska arbetet och vi ser med tillförsikt på framtiden.

  SD politikerna i Simrishamns kommunfulläktige

 • valresultat

  Av claesisander den 3 oktober, 2014
  0

  Hej alla Sverigevänner i Simrishamn.

  Vår grupp tackar för det starka förtroendet ni gett oss hela sju mandat.

  Vi ser fram emot en spännande mandatperiod, och ni får mer än gärna kontakta oss med frågor om vår politik eller om ni har egna funderingar.

  Väl mött alla nya medlemnar.

   

  Kommungruppen Simrishamn